Предавачи


Сите предавачи и инструктори во Травел Тренинг Центарот во Скопје, се акредитирани од страна на "IATA Training and Development Insitute" од Монтреал - Канада. Нивната професионална и долгогодишна работа во авионската и патничката индустрија, придонесе токму тоа активното и квалитетно познавање на сопствената професија, успешно да го пренесуваат на помладите и идни колеги. Досегашниот значителен успех, изразен преку високиот процент на успешно едуцирани и сертифицирани кадри во туризмот, самиот го потврдува тоa.Во Травел тренинг центарот во Скопје, курсевите и обуките според програмата на "IATA Training and Development Insitute", ги реализираат овластените предавачи:
Светлана Унковска и Величе Арсова

Во Травел Тренинг Центарот во Скопје, во соработка со регионалната канцеларија на "GDS Galileo Travelport" во Белград, а со овластување од европската дирекција во Лондон - В.Британија, се реализираат и актуелните предавања и обуки за работење со глобалниот дистрибуциски систем на авионската и патничка индустрија "Galileo by Travelport".Обуката според програмата на "GDS Galileo by Travelport", ја реализира овластениот предавач: Ирена Ничевска


Last modified: Thursday, 23 February 2017, 4:59 PM