Локација


TТЦ или Травел Тренинг Центарот во Скопје, се наоѓа во самиот центар на градот, на ул.Орце Николов бр.20 и во непосредна близина на главниот плоштад - Македонија. Близината до сите позначајни институции, деловни субјекти и културно историски споменици, овозможува едноставна и брза комуникација со останатите делови од градот, како и со меѓуградскиот сообраќај до останатите делови од земјатаLast modified: Friday, 24 February 2017, 3:47 PM